Bejelentés


Woda Víz Water Voda Wasser Anti Cancer Water


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Kraków Województwo Małopolskie

Kraków miasto wojewódzkie (siedziba woj. małopolskiego), na prawach powiatu i powiatowe, na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, kotlin Sandomierskiej i Oświęcimskiej oraz Pogórza Karpackiego, nad Wisłą.

Kraków miasto wojewódzkie siedziba woj. małopolskiego, na prawach powiatu i powiatowe, na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, kotlin Sandomierskiej i Oświęcimskiej oraz Pogórza Karpackiego, nad Wisłą. 741 000 mieszkańców. Stałe osadnictwo na obszarze Krakowa od ok. 4000 p.n.e.; VII-IX w. gród na Wawelu i podgrodzie, ośrodek plemienny Wiślan; wymieniony ok. 960 przez Ibrahima ibn Jakuba (Karaku), od 1000 siedziba biskupstwa, od czasów Kazimierza I Odnowiciela stolica Polski, w okresie podziału dzielnicowego stolica dzielnicy senioralnej, od 1320 do XVIII w. miejsce koronacji polskich królów; w łacińskich dokumentach nazwa Cracovia. Największy rozwój od połowy XIV w. po XVI w.; Kraków był wówczas jednym z ważniejszych ośrodków handlowych, kulturalnych i naukowych (znany uniwersytet) Europy. Mimo przeniesienia w 1596 rezydencji królewskiej do Warszawy Kraków pozostał miejscem koronacji królów Polski. Upadek przyniosły wojny w XVII i XVIII w.; w wyniku I rozbioru Polski (1772) Kraków stał się miastem granicznym (Wisłą przebiegała granica z Austrią). W 1794 ośrodek powstania kościuszkowskiego; 1815-46 stolica Rzeczpospolitej Krakowskiej; po powstaniu krakowskim 1846 włączony do Galicji, od drugiej połowy XIX w. był (obok Lwowa) centrum polskiego życia umysłowego i kulturalnego; 1914 miejsce wymarszu Legionów Polskich, w 1918 jeden z ośrodków tworzenia odrodzonego państwa polskiego; od 1919 siedziba województwa; podczas okupacji hitlerowskiej siedziba władz Generalnego Gubernatorstwa. Po wojnie rozbudowa przemysłu (zwłaszcza Nowa Huta). Trzecie pod względem liczby mieszkańców, po Warszawie i Łodzi, miasto kraju, wielki ośrodek przemysłowy i finansowo-handlowy południowa części Polski; drugi po Warszawie ośrodek życia kulturalnego i naukowego, centrum turystyczne Polski, o międzynarodowym znaczeniu. Kombinat metalurgiczny im. Sendzimira (do 1990 im. Lenina) w Nowej Hucie (surówka żelaza, stal, wyroby walcowane, koksownia, cementownia, wytwórnia materiałów ogniotrwałych), przemysł maszynowy (maszyny górnicze, budowlane, drogowe), chemiczny (wyroby gumowe, kosmetyki, farmaceutyki), metalowy (odlewnie, armatura), elektrotechniczny (kable, podzespoły telekomunikacyjne), precyzyjny, spożywczy, materiałów budowlanych, skórzany, odzieżowy, poligraficzny. Węzeł kolejowy i drogowy, międzynarodowy port lotniczy (Balice). 15 szkół wyższych: Uniwersytet Jagielloński (zał. w 1364), Akademia Górniczo-Hutnicza (zał. w 1919), Politechnika (zał. w 1954), Akademia Rolnicza, Akademia Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Akademia Medyczna, Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych (zał. w 1873), Wyższa Szkoła Teatralna, Papieska Akademia Teologiczna; Oddział Polskiej Akademii Nauk, instytuty naukowo-badawcze. Biblioteki (w tym Jagiellońska). Wydawnictwa. Ośrodek radiowo-telewizyjny. Teatry, w tym im. Słowackiego, Stary, Muzyczny. Międzynarodowe Festiwale Filmów Krótkometrażowych. Siedziba metropolii Kościoła rzymskokatolickiego. Najcenniejszy w Polsce zespół budowli zabytkowych, umieszczony przez UNESCO na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego. Na Wawelu gotycko-renesansowy zamek królewski z XIV-XVI w. i gotycka katedra z XIV w., z renesansową Kaplicą Zygmuntowską z XVI w. Na obszarze otoczonego Plantami (początek XIX w.) śródmieścia: kościoły romański z XI-XII w. (św. Andrzeja, św. Wojciecha), gotycki z XIII-XV w. (Mariacki ze słynnym ołtarzem Wita Stwosza 1477-89, Dominikanów, Franciszkanów, św. Marka, Świętego Krzyża) i barokowy z końca XVI-XVIII w. (św. Piotra i Pawła, św. Anny); gotycko-renesansowe Sukiennice, gotycka wieża ratuszowa z XIV w. (barokowy hełm z XVIII w.), pałace z XVI-XVIII w., kamienice z XIV-XIX w., pozostałości murów miejskich z XIV-XV w. z Bramą Floriańską i Barbakanem, budowle uniwersyteckie z XV-XVII w.; na Kazimierzu gotyckie kościoły św. Katarzyny i Bożego Ciała z XIV-XV w., ratusz z XV-XIX w., Stara Bożnica z XV-XVI w. i synagogi z XVI-XVII w. Poza Wawelem i śródmieściem zespoły klasztorne: Paulinów na Skałce z XVII-XVIII w., Benedyktynów w Tyńcu z XIV-XVII w., Kamedułów na Bielanach z XVII w., Norbertanek na Zwierzyńcu z XVI-XVII w., opactwo Cystersów w Mogile z XIII-XVIII w. Liczne muzea, wśród nich: Narodowe (w tym zbiory Czartoryskich i galeria w Sukiennicach), historyczne, Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, Muzeum Judaizmu (w Starej Bożnicy), Muzeum Młodej Polski (na Bronowicach). Ogród zoologiczny, ogród botaniczny. W pobliskiej Wieliczce zabytkowa kopalnia z Muzeum Żup Krakowskich. Poważnym zagrożeniem dla miasta i jego licznych zabytków są zanieczyszczenia przemysłowe, powstające w samym Krakowie (zwłaszcza huta i elektrownie) oraz przynoszone przez przeważające wiatry zachodnie z pobliskiego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).


The 1st International Symposium on Deuterium Depletion
13-14 May 2010 in Budapest, Hungary

Book: Defeating Cancer!
The Biological Effect of Deuterium Depletion by Gábor SomlyaiWalka z rakiem i cukrzycą wodą ZZD
życzymy udanych zakupów inna forma Sklepa

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!