Bejelentés


Woda Víz Water Voda Wasser Anti Cancer Water


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Warszawa stolica Polski

stolica Polski, miasto wojewódzkie (siedziba woj. mazowieckiego) oraz powiat, na obszarze Kotliny Warszawskiej, Równiny Łowicko-Błońskiej, Równiny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły i Równiny Wołomińskiej, nad Wisłą; stanowi związek 11 gmin: Centrum (obejmuje dzielnice: Śródmieście, Mokotów, Ochota, Wola, Żoliborz, Praga-Pn. i Praga-Pd.), Bemowo, Białołęka, Bielany, Rembertów, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wilanów i Włochy.


Warszawa stolica Polski, miasto wojewódzkie (siedziba woj. mazowieckiego) oraz powiat, na obszarze Kotliny Warszawskiej, Równiny Łowicko-Błońskiej, Równiny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły i Równiny Wołomińskiej, nad Wisłą; stanowi związek 11 gmin: Centrum (obejmuje dzielnice: Śródmieście, Mokotów, Ochota, Wola, Żoliborz, Praga-Pn. i Praga-Pd.), Bemowo, Białołęka, Bielany, Rembertów, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wilanów i Włochy. 1 618 000 mieszkańców, wraz z pobliskimi miastami tworzy aglomerację warszawską liczącą 2,2 mln mieszkańców. Od X w. na obszarze obecnej Warszawy grody i osady targowo-rzemieślnicze; XIII w. gród Jazdów, w końcu XIII w. gród kasztelański; prawa miejskie ok. 1300 (Stara Warszawa, obecnie Stare Miasto) i w 1447 (Nowa Warszawa, obecnie Nowe Miasto); XV-XVI w. stolica Mazowsza; od drugiej połowy XVI w. miejsce sejmów walnych i elekcji królów; w 1596, po pożarze Wawelu, król Zygmunt III podjął decyzję o przeniesieniu do Warszawy siedziby królewskiej, oficjalnie wraz z dworem przeniósł się w 1611 (miejscem koronacyjnym pozostawał nadal Kraków). W drugiej połowie XVIII w. centrum polityczne i kulturalne polskiego odrodzenia, w 1791 w Warszawie ogłoszono Konstytucję 3 maja; w 1794 rzeź ludności Pragi przez wojska rosyjskie Suworowa. W 1795-1806 pod zaborem pruskim; w 1807-15 stolica Księstwa Warszawskiego, później związanego z Rosją Królestwa Polskiego; ośrodek powstań narodowych w 1830-31 i w 1863-64 oraz rewolucji w 1905-07. Od 1918 stolica odrodzonej Polski; 15 VIII 1920 zwycięstwo Polaków nad bolszewikami na przedpolach Warszawy (bitwa warszawska, w polskiej tradycji patriotycznej "Cud nad Wisłą") uratowało Europę przed zalewem komunizmu; w okresie międzywojennym rozbudowa miasta, które stało się znaczną europejską metropolią. IX 1939 bohaterska obrona Warszawy; w całym okresie okupacji hitlerowskiej największy w Europie ośrodek ruchu oporu i działalności konspiracyjnej, szczególnie znienawidzony przez okupanta (plany zburzenia miasta i przekształcenia Warszawy w prowincjonalny ośrodek administracyjno-usługowy). IV-VI 1943 powstanie w getcie warszawskim, 1 VIII-2 X 1944 powstanie warszawskie; po upadku powstania hitlerowcy wypędzili ludność lewobrzeżnej Warszawy, a miasto postanowili całkowicie zniszczyć; do wyzwolenia prawie całkowicie wyburzyli śródmieście; wyzwolenie: IX 1944 Warszawa prawobrzeżna, 17 I 1945 lewobrzeżna. Po wojnie Warszawa została odbudowana, a później rozbudowana. Siedziba najwyższych urzędów i władz państwowych: Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, Rady Ministrów, Sądu Najwyższego. Wielki ośrodek przemysłowy. Rozwinięty przemysł środków transportu (samochody osobowe, ciągniki rolnicze, samoloty), maszynowy (koparki, dźwigi budowlane i osobowe, pompy, silniki spalinowe, urządzenia prądotwórcze), elektrotechniczny i elektroniczny (aparatura wysokiego napięcia, radarowa, informatyczna, urządzenia telefoniczne), precyzyjny (aparatura pomiarowa, narzędzia precyzyjne, wyroby optyczne, urządzenia automatyki przemysłowej), metalowy (m.in. mennica), chemiczny (farmaceutyczny, perfumeryjno-kosmetyczny, fotochemiczny), poligraficzny, odzieżowy, spożywczy, (cukierniczy, mięsny, mleczarski, młynarski, spirytusowy, tłuszczowy, browar), materiałów budowlanych (cementownia, fabryki domów), hutnictwo (stal jakościowa, walcownia miedzi); wielkie elektrociepłownie. Główny węzeł komunikacyjny kraju; porty lotnicze: międzynarodowy i krajowy (Okęcie); port rzeczny; oba brzegi Wisły łączy 6 mostów drogowych i 2 kolejowe. Największy w kraju ośrodek naukowy i kulturalny. Szkoły wyższe, w tym: Uniwersytet (zał. w 1816), Politechnika (zał. w 1915), Wojskowa Akademia Techniczna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (zał. w 1918), Szkoła Główna Handlowa (zał. w 1915), Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, Akademia Medyczna, Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Teatralna, Akademia Obrony Narodowej, Uniwersytet im. Stefana Wyszyńskiego. Polska Akademia Nauk, liczne instytuty naukowo-badawcze. Biblioteki (w tym Narodowa, Miejska); największe w kraju skupisko wydawnictw; Międzynarodowe Targi Książki. Centralny ośrodek radiowo-telewizyjny. Ośrodek produkcji filmów. 30 teatrów, w tym Opera Narodowa, Teatr Narodowy. Filharmonia. Międzynarodowe festiwale: pianistyczny im. F. Chopina, muzyki współczesnej "Warszawska Jesień". Siedziba metropolii oraz diecezji warszawsko-praskiej Kościoła rzymskokatolickiego, archidiecezji warszawsko-bielskiej polskiego autokefalicznego Kościoła prawosławnego, diecezji Kościoła polskokatolickiego, diecezji Kościoła ewangelicko-augsburskiego, a także władz i zarządów większości działających w Polsce innych kościołów i związków wyznaniowych. Większość zabytkowych budowli została po zniszczeniach wojennych odbudowana, a często zrekonstruowana. Zespoły zabytkowe Starego Miasta; wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO (Starówka: gotycka katedra św. Jana z XIV w. z grobami książąt mazowieckich i zasłużonych Polaków, mury miejskie z XIV-XV w. z Barbakanem, kościoły i klasztory, barokowe kamienice) i Nowego Miasta (gotyckie i barokowe kościoły i klasztory, barokowe i klasycystyczne kamienice), Zamek Królewski z XVI-XVIII w. (zrekonstruowany; od 1981 udostępniony zwiedzającym); zespoły pałacowo-parkowe: Łazienki z drugiej połowy XVIII w. i Wilanów z XVII-XVIII w.; w hist. centrum, poza Starym i Nowym Miastem, liczne barokowe i klasycystyczne kościoły, klasztory i pałace, zwłaszcza na Trakcie Królewskim (gotycko-barokowy kościół św. Anny z XV-XVII w., barokowe kościoły Wizytek z XVIII w. i Świętego Krzyża z XVII-XVIII w., klasycystyczny kościół św. Aleksandra z początku XIX w., barokowe i klasycystyczne pałace, klasycystyczny Belweder z początku XIX w.; klasycystyczny kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy z końca XVIII w. i gmach Teatru Wielkiego (Opera i Teatr Narodowy) z pierwszej połowy XIX w.; poza śródmieściem i Traktem Królewskim barokowe zespoły klasztorne Bernardynów na Czerniakowie i Kamedułów na Bielanach z XVII-XVIII w.; budowle użyteczności publicznej z XIX i XX w.; kamienice eklektyczne, secesyjne i modernistyczne; budowle i dzielnice z lat 50. w stylu realizmu socjalistycznego (m.in. Pałac Kultury i Nauki, Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa); nowoczesne osiedla mieszkaniowe (największe: Ursynów, Bródno, Tarchomin) i trasy komunikacyjne (Wisłostrada, Trasa Łazienkowska, Trasa Toruńska). Liczne pomniki, m.in. Kolumna Zygmunta, Grób Nieznanego Żołnierza, Warszawska Nike, Powstania Warszawskiego. 50 muzeów, m.in. Narodowe, Wojska Polskiego, Techniki, Historii Warszawy, Etnograficzne. Zabytkowe cmentarze: na Powązkach i Bródnowski. Ogród botaniczny, ogród zoologiczny.


Book: Defeating Cancer!
The Biological Effect of Deuterium Depletion by Gábor Somlyai

The 1st International Symposium on Deuterium Depletion
13-14 May 2010 in Budapest, Hungary
Walka z rakiem i cukrzycą wodą ZZD
życzymy udanych zakupów inna forma Sklepa

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!